Цахим хуудас

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын цахим хуудас.

Шинжилгээний хариу

Коронавирусын шинжилгээний цаг авах, шинжилгээний хариу авах

Зөвхөн нийслэлийн 30 цэгт

Онлайн тайлан

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд хамрагдана.

Шилэн данс

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын шилэн дансны мэдээлэл