Цахим хуудас

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын цахим хуудас.

Шинжилгээний хариу

Коронавирусын шинжилгээний хариу авах

Онлайн тайлан

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд хамрагдана.

Шилэн данс

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын шилэн дансны мэдээлэл