JA Medicare - шаблон joomla Создание сайтов

Онцлох мэдээ

Улаанбурхан өвчний мэдээ

3 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг, Өмнөговь, Өвөрхангай аймагт...

Жирэмсний хяналтын жишиг эмнэлэгтэй боллоо.

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Салбар амбулатор-1-т Нарлаг Улаанбаатар Ротари Клубээс...

Улаан бурхан өвчний үед авах арга хэмжээний талаар уулзалт хийлээ

Улаан бурхан өвчний үед авах арга хэмжээний талаар уулзалт хийлээ

Нийслэл хотод Улаанбурхан өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, ЭМЯ,...

Сонордуулга: "Эрүүл хүнс-Зохистой хэрэглээг хэвшүүлье"

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар ,Нийслэлийн Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Нийгэмлэгийн...

Наркологийн эмч нар сургалтанд хамрагдлаа

Наркологийн эмч нар сургалтанд хамрагдлаа

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас “Наркологийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, сайжруулах,...

 • Улаанбурхан өвчний мэдээ

 • Жирэмсний хяналтын жишиг эмнэлэгтэй боллоо.

 • Улаан бурхан өвчний үед авах арга хэмжээний талаар уулзалт хийлээ

  Улаан бурхан өвчний үед авах арга хэмжээний талаар уулзалт хийлээ

 • Сонордуулга: "Эрүүл хүнс-Зохистой хэрэглээг хэвшүүлье"

 • Наркологийн эмч нар сургалтанд хамрагдлаа

  Наркологийн эмч нар сургалтанд хамрагдлаа

 

2015 оны 02 сарын 13                                      Дугаар № А/15                          Улаанбаатар хот

 

 

Ажлын хэсэг томилох

тухай

 

 

               Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны Журам шинэчлэн батлах тухай А/995 дугаар захирамж, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дүрмийн 3.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ Нь:

 

               1. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэн дүгнэлт өгөх журам-ыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

 

               2. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын уйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэн дүгнэлт өгөх журам-ыг 2015 оны 5 дугаар сарын 1-ны дотор шинэчлэн боловсруулж, удирдлагад танилцуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Т.Хулан/-д үүрэг болгосугай.

 

             3. Ажлын хэсгийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Орлогч дарга /Б.Ганбат/-д даалгасугай.

 

 

 

 

                                  

ДАРГА                                   Ш.ЭНХБАТ

 

 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын

  2015оны ____дугаар сарын ___ -ны өдрийн

_____дугаар тушаалын хавсралт

 

 

 

 

“НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭН ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Т.Хулан                                Мэргэжлийн удирдлага, бодлогын хэрэгжилтийг

                                                                зохицуулах хэлтсийн даргыг түр орлон гүйцэтгэгч  

             

Гишүүд:

Н.Долгормаа                       Статистик, хяналт-шинжилгээний хэлтсийн дарга

Г.Ариунсайхан                                    Төлөвлөлт, санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Л.Батцэцэг                           Эмнэлгийн тусламжийн албаны дарга

Ц.Ундрал                                              Орчны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Нарийн бичиг:                      

Т.Жаргал                                              Хүний нөөц, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн